Agrarisch

Op het gebied van agrarisch-juridische zaken hebben wij in de loop der jaren een enorme knowhow opgebouwd. We kennen de lokale markt als geen ander en zijn ook goed bekend met het gedachtegoed van boeren; notaris Rudy van Goor en enkele van onze medewerkers komen van de boerderij of zijn er nog mee verbonden.

Dat maakt ons een buitengewoon aantrekkelijke partner voor agrariërs. We hebben kennis van de problematiek waarmee ze worden geconfronteerd. Zoals eigendomsoverdracht, oprichting maatschap, ontbinding maatschap, herverkaveling, financiering en herfinanciering, en specifieke testamenten en andere zaken die samenhangen met de toekomst. 

Dankzij deze deskundigheid werken we niet alleen in Wierden en omgeving, maar ook ver daarbuiten. Dus ook als u ver van ons weg woont heeft het zeker zin om contact met ons op te nemen.