Akte van levering:

Gaat u een huis kopen en/of een hypotheek afsluiten? Daar komen heel wat zaken bij kijken. Bij de aan- of verkoop van een huis worden de afspraken vastgelegd in een koopovereenkomst.

Vaak stelt een makelaar deze koopovereenkomst op (in de volksmond ook wel koopakte genaamd). Mocht er geen makelaar betrokken zijn bij de koop, dan kunnen wij u ook behulpzaam zijn bij het opmaken van een koopovereenkomst.

In de koopovereenkomst wordt een datum genoemd wanneer de notariële leveringsakte (ook wel transportakte) ondertekend gaat worden. Door de ondertekening van de notariële leveringsakte en de inschrijving van deze akte in de registers bij het kadaster, gaat de eigendom van de koopwoning over op de koper.

Wij zorgen ervoor dat deze leveringsakte de afspraken bevat die u met de (ver)koper heeft gemaakt. Verder zien wij er op toe dat de betrokken partijen zich aan de gemaakte afspraken houden.