Hypotheekakte:

Naast de leveringsakte is voor de meeste mensen een hypotheekakte noodzakelijk.

In deze hypotheekakte staan de afspraken die u samen met de bank hebt gemaakt ten aanzien van de door de bank aan u verstrekte lening.