Bouwrente

Vaak is in een bouwproject bouwrente verschuldigd (ook wel uitstelrente genoemd).

Zolang de leveringsakte nog niet is getekend, heeft u het recht om de betaling aan de verkoper uit te stellen tot het moment van de overdracht. De verkoper heeft op zijn beurt het recht aan u een bouwrente in rekening te brengen.

Overigens is deze bouwrente, voor zover verschuldigd over de periode na het sluiten van de koop- of aannemingsovereenkomst, aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.