Zak'oe zegg'n

14-03-2024

De agenda vermeldt: bespreking testament familie Jansen. Als vanzelfsprekend verwacht ik een mevrouw en meneer Jansen om even rustig te keuvelen over de mogelijkheden van een testament. Wanneer ik de deur van de wachtkamer open doe kijken vier paar ogen mij belangstellend aan. Het zijn de vier kinderen Jansen. Moeder is ruim 20 jaar geleden overleden en onlangs is ook vader overleden. Vader en moeder hadden over en weer een langstlevende testament. Door het overlijden van vader als langstlevende zijn de kinderen nu erfgenaam, ieder voor een gelijk deel. De onderlinge band tussen de kinderen is goed en het is een open gesprek. Ondanks het feit dat het gesprek over het overlijden van hun vader gaat, is het een gezellige bijeenkomst bij mij aan tafel. Fijn dat het zo kan. Vader was al jaren slecht en was flink op leeftijd. Het overlijden blijft pijnlijk voor de kinderen, maar zij zeggen zelf: “Het is goed zo”.

De kinderen vragen of ons kantoor de aangifte erfbelasting richting de belastingdienst wil verzorgen. Het ouderlijk huis kan verkocht worden en de opbrengst kan worden verdeeld. Pa en ma hadden de hypotheek afgelost. Een opmerking aan tafel is: “Zak’oe zegg’n wak ‘eheurd heb, d’r blief niks over van de erfenis”. De kinderen Jansen zijn erg bezorgd dat de belastingdienst een gigantische hap gaat nemen uit de nalatenschap van vader.

Ik ga kijken of ik hen gerust kan stellen. De eerste vraag die ik stel gaat over de nalatenschap van moeder. We stellen vast dat er ruim 20 jaar geleden, gelukkig, aangifte voor de successie is gedaan. Bij alle papieren die de kinderen hebben meegenomen, ligt een kopie van de aanslag successierecht uit 1998. De kindsdelen zijn dus bekend. Deze mogen we rekenkundig in mindering brengen op de bedragen die de kinderen nu erven. Daarnaast staat in het testament van moeder dat er 6% rente zal groeien over de kindsdelen. De moedersporties zijn hierdoor in 25 jaar tijd enorm gegroeid, en ook over die rentegroei hoeft niet betaald te worden. Na een korte rekensom kan ik de kinderen op hun gemak stellen: er hoeft nu geen cent erfbelasting meer betaald te worden. Een goed testament en het indienen van de belastingaangifte is dus erg belangrijk.

Wilt u weten of u alles goed geregeld heeft voor later, maak dan gerust een afspraak voor een vrijblijvende bespreking.